LAMP

LED, G53, 9W, 2700K, G53, 25°, Ø/H: 4.37"/2.125"

Item no.: 560652U