LAMP

LED, G53, 9W, 4000K, G53, 25°,Ø/H: 4.37"/2.125"

Item no.: 560654U