LAMP

white, LED, 350lm, GX53, 5W, 2800K

Item no.: 793992U