LAMP

LED, 5W, 2700K, white, GX53, H/Ø: 1"/2.94"

Item no.: 794002U