DECO RING

for EYE LIGHT, round, white, Ø: 2"

Item no.: 151041U